Đào tạo tiếng Nhật

TIẾNG NHẬT

VĂN HÓA

 • Mục tiêu : Trình độ N5, N4
  • Từ vựng:  N5 – 800 từ, N4 – 780 từ
  • Chữ Hán: N5 – 105 chữ, N4 – 180 chữ
  • Ngữ pháp: Sơ cấp
  • Nghe- Đọc hiểu : Sơ cấp
 • Giáo trình: Mina no Nihongo
 •  Thời gian đào tạo: 4 – 6 tháng
 •  Thời gian học: 5 ngày / tuần, 6 tiếng / ngày + 2 tiếng tự học / ngày                                           
 •  Giáo viên: Nhật & Việt
 • Đời sống – Sinh hoạt
  • Chào hỏi, trang phục, ăn uống, phân loại rác
  • Cảnh sát, phương tiện giao thông, bệnh viện, ngân hàng, bưu điện
  • Thiên tai, động đất, hỏa hoạn
 • Nơi làm việc
  • 5S + HO – REN – SO
  • Thời gian
  • An toàn
 • Từ ngữ chuyên môn
  • Từ ngữ chuyên môn nhận từ xí nghiệp