Giáo dục định hướng

  • Củng cố hơn nữa quyết tâm của các Thực tập sinh và làm cho Thực tập sinh hiểu rằng cơ hội làm việc hay học tập ở Nhật là một cơ hội lớn. Tạo thái độ, ý thức, phương pháp khi làm việc chung với người Nhật.
  • Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng về HO-REN-SO (Báo cáo – Liên lạc – Thảo luận), và nâng cao chất lượng về lực lượng lao động Việt Nam, tạo uy tín cho Xí nghiệp Nhật Bản.
  • Hướng dẫn cho Thực tập sinh hiểu rõ hơn về văn hóa làm việc ở xí nghiệp Nhật, phong tục tập quán trong đời sống sinh hoạt ở Nhật để các bạn có thể hòa nhập nhanh nhất khi được sang Nhật làm việc.
  • Nâng cao tính tập thể, tinh thần đoàn kết. Tạo lối sinh hoạt tại BARAEN gần giống với lối sinh hoạt tại Nhật Bản.