Hồ sơ pháp lý

  • Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ BARAEN hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0315090367, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/06/2018
  • Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo giấy phép số: 688/LĐTBXH-GP, do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp ngày 02/12/2022