Huấn luyện nghề

Tùy theo yêu cầu của đối tác chúng tôi còn thực hiện các khóa huấn luyện kỹ năng nâng cao tay nghề cho Thực tập sinh trong các ngành, nghề như: Gia công cơ khí (hàn, tiện, phay,…), xây dựng, công việc quản lý vệ sinh,…