520.000 NGƯỜI VIỆT NAM SỐNG TẠI NHẬT BẢN – ĐỨNG VỊ TRỊ THỨ 2 SAU TRUNG QUỐC

Theo số liệu thống kê về số lượng công dân nước ngoài cư trú tại Nhật Bản của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh – Bộ tư pháp Nhật Bản tính đến thời điểm cuối tháng 6 năm 2023, số lượng người Việt Nam ở Nhật Bản là 529.154 người, tăng 6.3% so với cùng kỳ năm 2022.
 
Tỷ lệ người Việt Nam sống tại Nhật chiếm 16,1% tổng dân số tại nước này, đứng thứ hai về quốc tịch và khu vực sau Trung Quốc (788.495 người – chiếm tỷ lệ 24,5%). Số lượng người  Việt Nam đã tăng khoảng 9,9 lần từ mức 52.367 người vào cuối năm 2012.

Núi Ps Trong số 520.154 người Việt Nam sống tại Nhật, có 520.150 người là dân cư trú trung – dài hạn với các tư cách lưu trú dưới đây:

  • Thực tập kỹ năng: 185.563 người (tăng 5,2% so với cuối năm trước)
  • Kỹ năng đặc định: 97.490 người (tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước)
  • Kỹ thuật – Nhân văn – Nghiệp vụ quốc tế: 87.904 người (tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước)
  • Lưu trú với visa gia đình: 46.700 (tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước)
  • Du học: 39.610 (giảm 12,8%)
  • Vĩnh trú: 23.403 (tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước)
  • Hoạt động đặc định khác: 15.408 ((giảm 41,1%)
  • Kết hôn với người Nhật: 6437 (tăng 5,1%)
  • Lâu dài – Cư dân có thời hạn: 6312 (tăng 4,0%)
  • Khác: 11.323 (tăng 13,7%)

Tổng số người nước ngoài tại Nhật là 3.223.858 người, tăng 4,8% so với cuối năm 2022,mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Trong đó, số lượng người cư trú dài hạn là 2.939.051, số lượng thường trú đặc biệt là 284.807 người. Dưới đây là số lượng và sự tăng giảm về số số lượng  của 10 quốc gia/khu vực có nhiều cư dân nước ngoài nhất:

  • Trung Quốc: 788.495 người (tăng 3,5% so với cuối năm trước)
  • Việt Nam: 520.154 người (tăng 6,3% so với cuối năm trước)
  • Hàn Quốc: 411.748 người (tăng 0,1% so với cuối năm trước )
  • Philippines: 309.943 người (tăng 3,8% so với cuối năm trước)
  • Brazil: 210.563 người (tăng 0,5% so với cuối năm trước)
  • Nepal: 156.333 người (tăng 12,2% so với cuối năm trước)
  • Indonesia: 122.028 người (tăng 23,4% so với cuối năm trước)
  • Myanmar: 69.613 người (tăng 23.8% so với cuối năm trước)
  • Hoa Kỳ: 62.425 (tăng 2,7% so với cuối năm trước)
  • Đài Loan: 60.220 (tăng 5,1% so với cuối năm trước)

Nguồn: viet-jo.com https://www.viet-jo.com/news/statistics/231016175806.html