Category Archives: Chương trình thực tập sinh

Chương trình thực tập sinh kỹ thuật là một chương trình mang nhiều ý nghĩa. Chương trình đã hỗ trợ cho Nhật bản có được một nguồn nhân lực dồi dào, giúp cho Việt Nam tiếp nhận được nhiều kỹ thuật tiên tiến, phương pháp làm việc hiệu quả cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao để sử dụng trong quá trình công nghiệp hóa đất nước.